Sähköverkkopalvelut

Vuosi 2015 oli vuoden 2014 ohella Leppäkosken Sähkön sähkönjakelun kannalta toimitusvarmin kymmeneen vuoteen. Vakiokorvauksiin johtavia yli kahdentoista tunnin pituisia sähkökatkoja ei ollut yhdelläkään asiakkaallamme.

Paransimme sähkönjakelun toimitusvarmuutta investoimalla erityisesti sähköverkon maakaapelointiin. Uutta keskijännitekaapelia asensimme kertomusvuonna 47 km ja pienjännitemaakaapelia 72 km.

Jakelualueen ennustettu väestönkasvu erityisesti Ylöjärvellä tulee lisäämään vastuualueemme sähkönkäyttöä. Lisäkapasiteetin kattamiseksi ja toimitusvarmuuden parantamiseksi rakennettiin Ylöjärven Kolmenkulmaan uusi 110/20 kV sähkösema, joka otettiin käyttöön kertomusvuoden marraskuussa. 


Tulevaisuuden näkymät

Pienimuotoista hajautettua tuotantoa tullaan liittämään enenevässä määrin sähkönjakeluverkkoon. EU:n uusiutuvan energian lisäys- ja ilmastotavoitteet, sähkön mikrotuotantolaitosten hintojen aleneminen, kuluttajien halu pienentää sähkölaskuaan sekä kulutuspäätöksiä ohjaava ympäristötietoisuus ovat lisänneet kiinnostusta pienimuotoista tuotantoa kohtaan.

Lue lisää >>Sähkökauppa

Kertomusvuonna sähkökaupan kokonaismyynnin määrä oli 303 GWh. Yritysmyynti jatkoi kasvuaan ja kuluttajamarkkinan osalta markkinaosuutemme säilyi huolimatta siitä, että leuto talvi alensi kulutusta.

Noin 89 % myydystä sähköstä hankittiin sähköpörssin kautta. Omien tuotantolaitosten ja tuotanto-osuuksien osuus myydystä sähköstä oli 11 %.

Vastasimme asiakkaiden kysyntään kehittämällä uuden Tunti-sähkötuotteen, jossa sähkön hinta päivittyy tunneittain sähköpörssin hinnan perusteella.

Kuluneena vuonna panostettiin myös sähköisen liikenteen kehittämiseen. Ylöjärven ensimmäinen sähköautojen latauspiste avattiin yhteistyössä Kauppakeskus Elon kanssa. Leppäkoski aloitti yhteistyön myös Ikaalisten Tesla-taksin sekä Ikaalisten kaupungin kanssa kotiateriakuljetuksiin hankitun sähköauton osalta.


Tulevaisuuden näkymät

Vastaamme sähkökaupan kilpailuun kehittämällä toimintaamme ja prosessiemme tehokkuutta sekä asiakaskeskeisyyttä. Tulemme edelleen kehittämään asiakkaillemme mm. energiatehokkuuteen ja sähköiseen liikenteeseen liittyviä uusia palveluja.

Lue lisää >>Lämpöpalvelut

Kaukolämmön asiakasmäärä jatkoi kasvuaan. Kaukolämmön kokonaismyynti konsernissa oli 240 GWh. Maakaasua toimitettiin asiakkaille noin 63 GWh.

Kaukolämmön kilpailukykyä parannettiin uudistamalla kaukolämpötariffeja ja alentamalla kaukolämmön hintoja useimmilla verkkoalueilla. Myös maakaasun hintoja alennettiin kertomusvuonna.

Mittauslaitteita vaihdettiin etäluettaviksi. Kaukolämpöasiakkaista 63 % on nyt etäluennan piirissä. Nokian asiakkaiden koko mittarikanta on jo etäluennassa. Muilla kaukolämpöverkkojen alueilla etäluenta otetaan käyttöön vaiheittain.


Tulevaisuuden näkymät

Nokianvirran Energia Oy:n biovoimalan käyttöönotto mahdollistaa kaukolämmön hintakilpailukyvyn parantamisen Nokialla.

Kaukolämpöverkostojen ja lämpökeskusten kunnossapitoa ja toimintavarmuutta kehitetään edelleen. Lämpötuotteiden ja sähköisten palveluiden kehittämistä jatketaan pilotoimalla uusia energiaratkaisukonsepteja.

Lue lisää >>Tuotantopalvelut

Konsernin strategian mukaisesti kertomusvuonna panostettiin energiantuotannossa edelleen kotimaisten polttoaineiden käytön lisäämiseen.

Vuosi 2015 oli Nokianvirran Energia Oy:n ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Yhtiön Nokialle rakennuttama uusi 68 MW:n biovoimalaitos valmistuu etuajassa ja lähtee käyntiin keväällä 2016.


Tulevaisuuden näkymät

Lämmöntuotannossa panostetaan voimakkaasti kotimaisten polttoaineiden käytön lisäämiseen. Suunnitelmissa on energiantuotannon hintavakauden ja kilpailukyvyn turvaaminen. Lähiajan tavoitteena on tuottaa toimialueella yli 90 % kaukolämmöstä biopolttoaineilla.

FC Energia Oy:n ja FC Power Oy:n tuotannon käytettävyyden ja tuotantotehokkuuden parantaminen ovat lähiajan kehitystoimenpiteitä.

Lue lisää >>

 


Leppakoskilogo

puh. vaihde 03 450 31

Asiakaspalvelu:
puh. 03 4503 400
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
asiakaspalvelu(at)leppakoski.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot