Kodin etäluettava energiamittari, auton ajotietokone, navigaattori, älypuhelin, kaupan kassapääte, huoltoaseman bensapumppu - yhä useampi päivittäin käyttämämme tekninen laite tai sähköinen palvelu kerää ja tallentaa digitaalista jalanjälkeä käyttäjistä ja ympäristöstään. Ihmisten, kojeiden, laitteiden ja tietojärjestelmien tuottama digitaalinen informaatio tallentuu kiihtyvällä vauhdilla yritysten ja viranomaisten hallinnoimiin tietokantoihin. "Ziljoonterabittiä" dataa tavastamme kuluttaa ja toimia tallentuu tietoverkkoihin kiihtyvällä vauhdilla digitalisoituvassa yhteiskunnassa.


Puhu koneelle

Kiinteistöjen älykkäät ohjausjärjestelmät ja etäluettavat energiamittarit tuottavat monipuolista sähköistä mittaustietoa itse kiinteistöstä ja sen käyttäjistä. Kaksisuuntaisilla tiedon tallennus- ja kommunikointiominaisuuksilla varusteltu älykäs teknologia korvaa kiihtyvällä vauhdilla perinteistä yksisuuntaista ja yksinkertaista laitekantaa. Teollinen laitteiden ja kiinteistöjen internet (IoT, internet of Things / IoB, Interent of Buildings) ja niiden tuottaman mittaus- ja olosuhdetiedon hyödyntäminen laajenee ja käyttötarkoitus monipuolistuu. Pian laitteiden keräämän tiedon tallennus ja kaksisuuntainen sähköinen kommunikointi tietoverkoissa on vakiovaruste. Älykkäät laitteet kommunikoivat kanssamme yhä monipuolisemmin ja kustannustehokkaammin.


Digitalisaation ensiaskel

Yritysten ja julkisen sektorin palvelut digitalisoituvat ja siirtyvät kiihtyvällä vauhdilla tietoverkkoihin. Hallitusohjelman kärkihankkeena on julkisten palveluiden digitalisointi. Sen tavoitteena on tuottaa arvoa uusien sähköisten toimintatapojen sekä digitaalisten teknologioiden avulla. Julkisten palvelujen sähköistäminen ja toimintatapojen uudistaminen lisää tehokkuutta. Teknologian edelleen kehittyessä erillisissä julkisissa ja yritysten tietoverkoissa ja sähköisissä palveluissa hajallaan olevan datan yhdistely helpottuu ja hyötykäyttö monipuolistuu.

Internetin sähköinen viihde- ja hyötymedia, ihmisiä yhdistävät netin kasvoyhteisöt, tviittaavat mikroblogi- ja pikaviestipalvelut on mobilisoitu, globalisoitu ja synkronisoitu miljardien ihmisten älypuhelimiin ja tabletteihin. Yritykset, viranomaiset ja kuluttajat ovat uuden aikakauden edessä, jossa uuden älykkäämmän teknologian ja sen tuottaman tiedon hyödyntämiseen liittyvät kyvykkyydet ja osaaminen korostuvat.

Perinteisten toimialojen, kuten energia-alan yritysten ja niiden asiakkaiden siirtyminen kaksisuuntaiseen sähköiseen kommunikointiin ottaa vasta ensiaskeliaan. Nyt jättämämme digitaalinen jalanjälki on tuleville "digiarkeologeille" kuin ensimmäisten tuntemattomien dinosaurusten jalanjälki. Tulevaisuuden digitaalisten palvelujen kehitystyö on vasta aluillaan.

Leppäkoski panostaa yhä enemmän oman digitaalisen jalanjälkensä kasvattamiseen, oli kyse uusista älykkäistä sähköisistä palveluista, uuden puhtaamman energiateknologian hyödyntämisestä tai asiakkaiden kanssa käytävästä sähköisestä dialogista. Digitalisointi vapauttaa resursseja rutiinitoiminnoista toimintamme jatkuvaan parantamiseen ja tehostamiseen. Pitkällä aikavälillä se on meidän ja asiakkaidemme etu.


Leppakoskilogo

puh. vaihde 03 450 31

Asiakaspalvelu:
puh. 03 4503 400
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
asiakaspalvelu(at)leppakoski.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot