Päästöttömien ja kotimaisten polttoaineiden käyttö kasvussa

Konsernin strategian mukaisesti energiantuotannossa panostettiin edelleen kotimaisten polttoaineiden käytön lisäämiseen.

Kertomusvuonna Nokian energiantuotanto perustui pääosin maakaasuun. Maakaasuriippuvuutta vähensi 6 MW:n pellettilämpökeskus. Pelletillä tuotettiin lämpöä 41 000 MWh.

Ikaalisissa tuotettiin kotimaisella puupelletillä noin 76 % kaukolämmöstä. Leppäkosken 3 MW:n pellettilämpökeskukset sijaitsevat Ikaalisten Kylpylän alueella ja Ikaalisten keskustassa.

Osakkuusyhtiömme Hämeenkyrön Voima Oy tuotti Hämeenkyrön alueen kaukolämmöstä noin 99 % kotimaisilla polttoaineilla. Varalaitoksia käytettiin vain biovoimalaitoksen huoltoseisokkien aikana.

Suurin osa Parkanon alueen kaukolämmöstä tuotettiin lähialueen hakkeella ja turpeella.

Ylöjärven Ylisen alueen lämpö tuotetaan raskaalla polttoöljyllä. Ylisen toiminnot loppuivat pääosin vuoden 2015 aikana, kun Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri siirsi toimintonsa Nokian Pitkäniemeen. Ylöjärven Siltatiellä kaukolämpötoiminnan tuotannossa ei tapahtunut muutoksia.

Sastamalan Pehulassa kaukolämpö tuotettiin lähes kokonaan päästöttömällä vedyllä tytäryhtiömme FC Energian höyrykattilalaitoksella. Lappeenrannan Joutsenossa tytäryhtiömme FC Power myi Lappeenrannan Energian kaukolämpöverkkoon vedyllä ja lämmöntalteenotolla tuotettua lämpöä 20 500 MWh.

Vuosi 2015 oli Nokianvirran Energia Oy:n ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Yhtiön Nokialle rakennuttama uusi 68 MW:n biovoimalaitos valmistuu etuajassa ja lähtee käyntiin keväällä 2016.


Tulevaisuuden näkymät

Lämmöntuotannossa jatketaan voimakasta panostusta kotimaisten polttoaineiden käytön lisäämiseen. Suunnitelmissa on energiantuotannon hintavakauden ja kilpailukyvyn turvaaminen. Lähiajan tavoitteena on tuottaa toimialueella yli 90 % kaukolämmöstä biopolttoaineilla.

Nokianvirran Energian rakentaman 68 MW:n biohöyrykattilan valmistumisen jälkeen suurin osa Nokian alueen kaukolämmöstä tullaan tuottamaan biopolttoaineilla.

FC Energia Oy:n ja FC Power Oy:n tuotannon käytettävyyden ja tuotantotehokkuuden parantaminen ovat lähiajan kehitystoimenpiteitä.

Leppäkoski on mukana selvittämässä Koukkujärven biokaasun tuotantomäärän lisäämistä.


Leppakoskilogo

puh. vaihde 03 450 31

Asiakaspalvelu:
puh. 03 4503 400
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
asiakaspalvelu(at)leppakoski.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot