Sähkömarkkinoiden kehitys

Sähkön spot-hinnan vaihtelu jatkui edellisen vuoden tapaan poikkeuksellisen tasaisena. Vuoden keskihinnaksi Suomessa muodostui 29,66 €/MWh. Vuoden kallein kuukausi oli tammikuu, jolloin keskihinta oli 33,80 €/MWh. Halvimmillaan spot-hinta oli kesäkuussa, jolloin keskihinta painui 21,52 €/MWh tasolle. Aluehintaeroa oli kertomusvuonna huomattavasti edellisvuotta vähemmän. Vuositasolla keskimääräinen aluehintaero oli 8,68 €/MWh. Toukokuun alusta lähtien vuorokauden sisäinen markkinahintojen vaihtelu oli poikkeuksellisen voimakasta. Kokonaisuutena vuoden aikana nähtiin useina päivinä vuodenajasta riippumatta huomattavasti keskiarvoa korkeampia tuntihintoja.

Vesivarantotilanne oli kertomusvuonna hyvin lähellä normaalia tasoa. Viikoilla 18-32 vesivaranto laski normaalitason alapuolelle, mutta nousi normaalitason yläpuolelle loppuvuoden aikana.


Sähkökaupan myyntikatsaus

Kertomusvuonna sähkökaupan kokonaismyynnin määrä oli 303 GWh. Yritysmyynti jatkoi kasvuaan ja kuluttajamarkkinan osalta markkinaosuutemme säilyi huolimatta siitä, että leuto talvi alensi kulutusta. Kuluttaja-asiakkaiden kilpailuaktiivisuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Myyjänvaihtojen määrä säilyi suunnilleen ennallaan, mutta asiakkaat vaihtoivat aiempaa aktiivisemmin markkinaehtoisempiin tuotteisiin. Sähkönmyynnin kannattavuus säilyi edelleen hyvänä, mutta tuotannon ja etenkin tuotanto-osuuksien kannattavuus oli heikko.

Vastasimme asiakkaiden kysyntään kehittämällä uuden Tunti-sähkötuotteen, jossa sähkön hinta päivittyy tunneittain sähköpörssin hinnan perusteella. Kuluvan päivän tuntihintoja pääsee seuraamaan nettisivuillamme.Yhä useammat asiakkaat ovat kiinnostuneita markkinaehtoisista tuotteista, erityisesti Markkina-sähkötuote kasvatti kertomusvuonna suuresti suosiotaan.


Oma tuotanto ja tuotanto-osuudet

Kertomusvuonna asiakkaille myytyä sähköä hankittiin pohjoismaisen sähköpörssin lisäksi tuotanto-osuuksien kautta sekä tuotettiin omilla tuotantolaitoksilla. Sähköpörssin kautta hankittiin noin 89 % myydystä sähköstä. Omien tuotantolaitosten ja tuotanto-osuuksien osuus oli 11 %.

Sähköä tuotettiin yhtiön Leppäskosken ja Kukkurakosken vesivoimalaitoksissa sekä Kuivaniemen tuulivoimapuistossa. Etenkin kalliimpien sähkönhintojen aikana myös Ikaalisten moottorivoimalaitos ja Nokian kaasukombivoimalaitos tuottivat sähköä. Konsernilla on omistuksessaan myös tuotanto-osuuksia mm. Kyröskosken Voiman vesivoimalaitoksesta, Hämeenkyrön Voiman biovoimalaitoksesta, Haminan tuulivoimapuistosta sekä Jyväskylän ja Haapaveden lauhdevoimalaitoksista. Tuotanto-osuuksissa olemme mukana Suomen Voima Oy:n ja Etelä-Suomen Voima Oy:n kautta


Sähköisen liikenteen edelläkävijä

Kertomusvuonna panostettiin myös sähköisen liikenteen kehittämiseen. Ylöjärven ensimmäinen sähköautojen latauspiste avattiin yhteistyössä Kauppakeskus Elon kanssa. Kauppakeskuksen pihassa sijaitseva latauspalvelu on maksuttomasti asiakkaiden käytössä. Leppäkoski aloitti yhteistyön myös Ikaalisten Tesla-taksin sekä Ikaalisten kaupungin kanssa kotiateriakuljetuksiin hankitun sähköauton osalta. Toimitimme molemmille autoille latausratkaisun.


Sähköistä asiakaspalvelua perinteisen rinnalle

Laajensimme sähköisen laskutuksen valikoimaamme ja lisäsimme e-laskun rinnalle sähköpostilaskun mahdollisuuden. Jatkoimme myös sähköisiin palvelukanaviin panostamista. Konsernin Facebook-sivuilla saavutettiin uusi näkyvyystaso muun muassa tokaluokkalaisten energiakilpailun ja joulukalenterin avulla. Myös Energiakauppa.fi:n uudistusprojekti aloitettiin. Paikallisena toimijana haluamme kohdata asiakkaitamme myös kasvotusten. Kertomusvuonna järjestimme tapahtumia muun muassa Energiansäästöviikolla, Ylöjärven Markkinoilla, Nokian Messuilla ja Paroonin Markkinoilla Parkanossa.


Tulevaisuuden näkymät

Vastaamme sähkökaupan kilpailuun kehittämällä toimintaamme ja prosessiemme tehokkuutta sekä asiakaskeskeisyyttä. Tulemme edelleen kehittämään asiakkaillemme mm. energiatehokkuuteen ja sähköiseen liikenteeseen liittyviä uusia palveluja.

Tuntimittausten käyttöönoton myötä markkinahintaisten tuotteiden osuus myynnissä on kasvanut, mutta myös takuuhintaisille tuotteille löytyy edelleen kysyntää. Huomioimme eri asiakasryhmien toiveet ja tarjoamme mahdollisimman joustavasti sekä kilpailukykyisesti erilaisia energiaratkaisuja.

Lähiruoka-auto


Ikaalisten kaupungin sähköinen kotiateriakuljetusauto


Joulukalenteri

Facebookin joulukalenterissa palkintona mm. tuulivoimallamme tuotettuja Bioska-pusseja


TUNTI-sähkö

Uuden TUNTI-sähkön logo


Leppakoskilogo

puh. vaihde 03 450 31

Asiakaspalvelu:
puh. 03 4503 400
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
asiakaspalvelu(at)leppakoski.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot