Kaukolämmön ja maakaasun suosio säilyy

Kaukolämmön asiakasmäärä jatkoi kasvuaan. Kaukolämmön kokonaismyynti konsernissa oli 240 GWh. Maakaasua toimitettiin asiakkaille noin 63 GWh.

Kaukolämmön kilpailukykyä parannettiin uudistamalla kaukolämpötariffeja ja alentamalla kaukolämmön hintoja useimmilla verkkoalueilla.


Lämpöliiketoiminnan palvelut kehittyvät

Mittauslaitteita vaihdettiin kertomusvuonna etäluettaviksi. Kaukolämpöasiakkaista 63 % on nyt etäluennan piirissä. Nokian asiakkaiden koko mittarikanta on jo etäluennassa. Muilla kaukolämpöverkkojen alueilla etäluenta otetaan käyttöön vaiheittain.


Asiakkaiden ja myynnin jakauma kunnittain

Kaukolämpö1


Asiakkaiden jakauma asiakasryhmittäin

Kaukolämpö2

Tulevaisuuden näkymät

Nokianvirran Energia Oy:n biovoimalan käyttöönotto mahdollistaa kaukolämmön hintakilpailukyvyn parantamisen Nokialla.

Kaukolämpöverkostojen ja lämpökeskusten kunnossapitoa ja toimintavarmuutta kehitetään edelleen. Lämpötuotteiden ja sähköisten palveluiden kehittämistä jatketaan pilotoimalla uusia energiaratkaisukonsepteja.Kaukolämpö


Kaukolämpö on yhteistyötä paikallisten
tahojen kanssa


Leppakoskilogo

puh. vaihde 03 450 31

Asiakaspalvelu:
puh. 03 4503 400
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
asiakaspalvelu(at)leppakoski.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot