Vastuulliseen toimintaan kuuluu kestävä kehitys ja sidosryhmien huomioiminen. Me Leppäkoskella reagoimme yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Leppäkosken Sähkö -konserni on sitoutunut valtakunnalliseen energiatehokkuussopimukseen. Arjen toimintaa ohjaa toimintajärjestelmä, jossa konsernilla on laatu-, ympäristö-, työterveys ja turvallisuus - sekä energiatehokkuussertifikaatit.


Taloudellinen vastuu

Riittävän hyvä taloudellinen tulos mahdollistaa toimintamme pitkäjänteisen kehittämisen. Paikallisena palvelevana energiayhtiönä olemme läsnä asiakkaidemme arjessa ja tarjoamme arvojemme mukaisesti kestäviä ja monipuolisia energiaratkaisuja.


Ympäristövastuu

Huomioimme ympäristön kokonaisuutena läpi energiaketjun aina raaka-ainehankinnasta lopputuotteeseen. Vähäpäästöisten ja uusiutuvien energiantuotantomuotojen valikoiman kasvattaminen on vähentänyt merkittävästi vuotuisia energianhankinnan hiilidioksidipäästöjä.


Sosiaalinen vastuu

Konserni on toimillaan vahvistanut merkittävästi oman toimialueensa elinvoimaisuutta mm. luomalla työpaikkoja. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on yhtiön tärkein voimavara. Työturvallisuusasioista huolehtiminen on tärkeä osa ammattitaitoa. Kiinnitämme entistä enemmän huomiota turvallisiin työmenetelmiin ja työvälineisiin sekä suojavälineiden käyttöön tavoitteenamme Nolla tapaturmaa.

Leppakoskilogo

puh. vaihde 03 450 31

Asiakaspalvelu:
puh. 03 4503 400
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
asiakaspalvelu(at)leppakoski.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot