Palvelut sähköistyvät

Sähköisten palveluiden kehitystyö jatkui kertomusvuonna. Vuoden lopussa noin 40 % asiakkaistamme sai energialaskunsa sähköisenä (e-lasku, sähköpostilasku). Online-palveluiden käyttäjämäärä lisääntyi. Kassatoimintoihin liittyen myös kuluttajalaskutuksen maksuehtoja yhtenäistettiin alan käytäntöjen mukaisiksi. Toimistolla asioivien määrä väheni entisestään, minkä vuoksi kertomusvuoden syksyllä luovuttiin keskustoimipaikan käteiskassapalvelusta.

Myös konsernin sisäisten sähköisten työkalujen kehittämistä jatkettiin mm. ottamalla käyttöön eri tuotantojärjestelmät integroiva, keskitetty tietovarasto.


Palvelukokemuskyselystä hyvät tulokset

Asiakkaille suunnatun palvelukokemuskyselyn avulla seurattiin asiakkaiden tyytyväisyyttä saamaansa palveluun. Palvelukokemuskysely kohdistettiin asiakkaille, jotka olivat olleet yhteydessä asiakaspalveluumme. Palvelututkimus tehtiin säännöllisesti kuukausittain.

Tutkimuksen tulokset paranivat entisestään ja suurin osa vastanneista arvioi sekä palvelun, että henkilöstön ammattitaidon hyväksi tai erinomaiseksi. Lisäksi palvelun ystävällisyys koettiin kyselyyn vastanneiden asiakkaidemme mielestä kiitettäväksi. Tutkimuksen perusteella 94,5 % kyselyyn vastanneista suosittelisi Leppäkoskea.


Vastuullista toimintaa

Leppäkosken Sähkö -konserni on sitoutunut valtakunnalliseen energiatehokkuussopimukseen. Arjen toimintaa ohjaa toimintajärjestelmä, jossa konsernilla on laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuus- sertifikaatit sekä energiahallintajärjestelmä. Toimintaa seurataan ja edelleen kehitetään sisäisillä auditoinneilla ja johdon katselmuksilla. Auditoinneissa esiin tulleiden kehittämiskohteiden korjaavilla toimenpiteillä on parannettu turvallisuutta ja toiminnan laatua sekä tehostettu toimintaa. Kertomusvuonna toteutettiin 5 kpl laajoja sisäisiä auditointeja.


Leppäkosken Sähkö -konsernin toimikunnat

  • Työsuojelutoimikunta
  • Tyky-toimikunta
  • Aloitetiimi
  • Henkilöstölehti Töpseli -toimikunta
  • YT-toimikunta


Leppakoskilogo

puh. vaihde 03 450 31

Asiakaspalvelu:
puh. 03 4503 400
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
asiakaspalvelu(at)leppakoski.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot